Regulamin

Regulamin Sklepu Internetowego www.lovepazurkowe.pl
Obowiązuje dla umów zawieranych od 11 września 2015 roku.

Chronimy Twoje dane osobowe - zapoznaj się proszę z sekcją POLITYKA PRYWATNOŚCI i dowiedz się więcej w jaki sposób je przetwarzamy.
 

Sprzedaż w sklepie lovepazurkowe.pl prowadzona jest przez Katarzynę Rusniak przedsiębiorcę prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą BEAUTY NAILS SHOP Katarzyna Ruśniak z siedzibą przy ul. Jesiennej 12 , 41-253 Czeladx używającego Numeru Identyfikacji Podatkowej - NIP 644-331-27-24 , nr Rejestru Gospodarki Narodowej - REGON  381085202 , wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG).

 

Kontakt możliwy jest w następujący sposób:

 

- pocztą tradycyjną na adres siedziby przedsiębiorcy lub adres korespondencyjny podane na stronie O FIRMIE ;
- pocztą elektroniczną na adres: biuro.beautyshop@interia.pl;
- telefonicznie pod numerami:731-932-564  (pn- pt : 10-15 z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy).

 

Sprzedający zobowiązuje się dostarczyć rzecz bez wad, z wyłączeniem wad wskazanych w ofercie sprzedaży.

 

Istotne cechy świadczenia i właściwości Towaru wystawionego w Transakcji określone są w opisie danej Transakcji.

 

Cena Towaru będącego przedmiotem danej Transakcji podana jest opisie danej Transakcji i wyrażona jest w złotych polskich oraz zawiera wszystkie składniki, w tym podatek VAT, cła oraz wszelkie inne składniki. Jednak cena Towaru nie zawiera kosztów przesyłki, które są wskazywane osobno w opisie danej Transakcji, chyba że opis danej Transakcji stanowi inaczej.

 

Sprzedający udostępnia Kupującemu do wyboru następujące sposoby płatności:

 

- płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki.
- płatność za pomocą systemu Dotpay.
- płatność przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Sprzedawcy.

Informacje dot. rachunków bankowych Sprzedającego:

- bank: ING BANK ŚLĄSKI ; numer rachunku: 04 1050 1360 1000 0097 0451 0214

 

Kupujący jest obowiązany do zapłaty ceny zgodnie z wybranym sposobem płatności, a w przypadku wyboru sposobu płatności innego niż za pobraniem, obowiązany jest dokonać płatności niezwłocznie po zawarciu umowy sprzedaży, chyba że opis danej Transakcji stanowi inaczej.

 

W przypadku płatności przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Sprzedawcy zalecamy podawanie w tytule przelewu jedynie numeru zamówienia – ułatwi to nam i przyspieszy księgowanie płatności.

 

Transakcja, jej opis i cena Towaru jest wiążąca z uwzględnieniem charakteru danej Transakcji.

 

Niektóre oferowane Towary objęte są również gwarancją.  Fakt objęcia Towaru również gwarancją podany jest w opisie danej Transakcji. W przypadku Towarów objętych również gwarancją Sprzedający informuje, iż gwarancja na sprzedany Towar nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Kupującego wynikających z tytułu rękojmi. Warunki gwarancji wskazane są w dołączanej do Towaru karcie gwarancyjnej.

 

Opis procedury reklamacyjnej:

GWARANCJA DLA KONSUMENTA 12 MIESIĘCY 

GWARANCJA DLA PRZEDSIĘBIORCY 1 MIESIĄC 

 

Kupujący  może składać Sprzedawcy reklamacje dotyczące zawartej Umowy pod adresem biuro.beautyshop@interia.pl lub w formie pisemnej na adres korespondencyjny (ul. Plonów 24/4 , 41-214 Sosnowiec). Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej:

 

  • imię, nazwisko, adres, adres e-mail Kupującego,
  • datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji,
  • przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Kupującego,
  • wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację.

 

  1. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedający zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
  2. Sprzedający rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci.
  3. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Kupującego adres e-mail bądź na adres poczty tradycyjnej.

Więcej informacji na stronie Zwroty i reklamacje.

 

ODBIÓR ZUŻYTEGO SPRZĘTU

Nabywając u nas sprzęt elektryczny lub elektroniczny masz prawo nieodpłatnie zwrócić
stary zużyty sprzęt, zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym
i elektronicznym. Zwrot zużytego sprzętu może się odbyć wyłącznie w przypadku, gdy będzie
obejmował sprzęt zużyty tego samego rodzaju, pełniący te same funkcje co nowy sprzęt u nas nabywany.
Żeby skorzystać z usługi bezpłatnego zwrotu zużytego sprzętu, prosimy Cię o kontakt z naszym zespołem
obsługi klienta drogą mailową na adres e-mial, dostępny w sekcji Kontakt. Niestety nie możemy zagwarantować
jednoczesnej dostawy nowego i odbioru zużytego sprzętu. Nieodpłatny odbiór zużytego sprzętu realizowany
jest w miejscu dostawy nowego sprzętu. Przed przekazaniem zużytego sprzętu, prosimy przygotuj zużyty sprzęt
do wysyłki. Zwrotu zużytego sprzętu można dokonać także: -dostarczając go na własny koszt -
w punktach zbierania zużytego sprzętu- w tym celu możesz zwrócić się z pytaniem do Urzędu Gminy lub Miasta,
o podanie miejsca, w którym można bezpłatnie zezłomować stary sprzęt. Listę miejsc, w których można oddać
zużyty sprzęt prowadzi również Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, pod następującym adresem: http://rzseie.gios.gov.pl/szukaj_rzseie.php